Våra kunder

Precis som bland våra medarbetare finns det en stor variation bland våra kunder, något vi är mycket glada för. Det ger oss nya infallsvinklar och ny kunskap som breddar vår kompetens. Cubsecs kunder består bland annat av myndigheter, förvaltningar, kommunala- och privata företag i varierande storlekar.

Cubsec har ramavtal med:

Sveriges Kommuner och Landsting

Ramavtalet omfattar en rad säkerhetstjänster som kan avropas av både Kommun och Landsting.

Kammarkollegiet

Ramavtalet ger statliga myndigheter möjlighet att avropa ett flertal utvalda säkerhetstjänster.

Bland våra kunder återfinns bland annat: