Trygghetsvärd

Trygghetsvärd är till skillnad från Trygghetsväktaren inte väktare i grunden. Arbetet är renodlat från traditionella bevakningsmoment, vilket ger många fördelar när det kommer till att arbeta proaktivt och uppsökande. Arbetet går ut på att genom relationsbyggande nätverk förekomma problemen innan de uppstår och därigenom öka den upplevda tryggheten. Det kan handla om att upptäcka tidiga signaler på social oro eller arbete i projekt mot radikalisering inom vissa grupper. Cubsec rekryterar ofta trygghetsvärdar med stark lokal förankring. Intresset hos individen ligger ofta på andra frågor jämfört med den profil som arbetar med mer traditionella väktartjänster.

Alla Cubsecs Trygghetsväktare är precis som alla medarbetare på Cubsec säkerhetsprövade och genomgår utbildning i flera steg. Arbetet utgår som regel från en upprättad trygghetsplan där mål och aktiviteter för arbetet finns väl dokumenterat. Cubsec erbjuder Trygghetsvärdar i olika miljöer såsom skolor, bostadsområden, gallerior eller kollektivtrafik.

Läs mer om Cubsecs syn på trygghet
Vi tror att vi genom vårt arbete skapar vinster för alla delar av samhället. Genom att skapa trygghet kan vi ge våra uppdragsgivare och de människor vi möter en bättre vardag. Och vinsterna får alla ta del av.
Ta exempelvis de kommuner vi har som uppdragsgivare. När en plats upplevs som tryggare med hjälp av oss, kommer de som lever och arbetar i området att trivas. Den trivseln leder i sin tur till att fler kommer vilja bo i kommunen. På så vis ökar skatteintäkterna och möjligheten att skapa nya jobb.

För ett fastighetsbolag kan det handla om att tillsammans med oss påverka den upplevda tryggheten, vilket ökar attraktionskraften och gör att områdets status övertid kan förändras till det bättre. Värdet på fastigheterna ökar, liksom skatteintäkter för kommunen.

Vi på Cubsec tror på större samverkan mellan offentliga och privata intressen. Inte minst i modeller för hur olika projekt skall finansieras, Cubsec kan fungera som stöd i idéprocessen.

Intresserad av Trygghetsvärd?
Bli kontaktad av vårt säljteam.