Trygghetsväktare

Trygghetsväktare arbetar till skillnad från den traditionella väktaren med en proaktiv och relationsbyggande arbetsmodell. Mycket av arbetet går ut på att arbeta uppsökande och förekomma problemen innan de uppstår. Arbetssättet är ofta friare och bygger mindre på schemalagd statisk bevakning. Fokus ligger på bakomliggande faktorer och utifrån detta skapas aktiviteter tillsammans med uppdragsgivaren och andra aktörer samt goda krafter. Ofta har Trygghetsväktaren själv stark lokal förankring och drivs av att skapa långsiktig förändring.

En Trygghetsväktare är alltid väktare i grunden och utför inom ramen även mer traditionella bevakningsmoment som larmutryckning eller tillsyn av byggnader. Detta gör tjänsten mycket flexibel och kostnadseffektiv. Arbetet utgår som regel från en upprättad trygghetsplan där mål och aktiviteter för arbetet finns väl dokumenterat.

Läs mer om Cubsecs syn på trygghet
Vi tror att vi genom vårt arbete skapar vinster för alla delar av samhället. Genom att skapa trygghet kan vi ge våra uppdragsgivare och de människor vi möter en bättre vardag. Och vinsterna får alla ta del av.
Ta exempelvis de kommuner vi har som uppdragsgivare. När en plats upplevs som tryggare med hjälp av oss, kommer de som lever och arbetar i området att trivas. Den trivseln leder i sin tur till att fler kommer vilja bo i kommunen. På så vis ökar skatteintäkterna och möjligheten att skapa nya jobb.

För ett fastighetsbolag kan det handla om att tillsammans med oss påverka den upplevda tryggheten, vilket ökar attraktionskraften och gör att områdets status övertid kan förändras till det bättre. Värdet på fastigheterna ökar, liksom skatteintäkter för kommunen.

Vi på Cubsec tror på större samverkan mellan offentliga och privata intressen. Inte minst i modeller för hur olika projekt skall finansieras, Cubsec kan fungera som stöd i idéprocessen.

Intresserad av Trygghetsväktare?
Bli kontaktad av vårt säljteam.