Trygghetskoordinator

En trygghetskoordinator hjälper olika organisationer att arbeta fram en plan för trygghetsarbetet och projektleda olika aktiviteter som krävs för att långsiktigt påverka den upplevda tryggheten, allt för att skapa ökad attraktionskraft och ökat affärsvärde. Den upplevda otryggheten är ofta ett eftersatt område, många organisationer tar för givet att arbetet ingår i säkerhetsarbetet. Vår erfarenhet säger oss att det krävs särskilda insatser och en utarbetad strategi för att lyckas. Arbetet kan även omfatta en plan för hur man bäst skall kommunicera eller marknadsföra trygghetsarbetet för att skapa en bestående effekt. Lösningen passar alla typer av organisationer och verksamheter.

Läs mer om Cubsecs syn på trygghet
Vi tror att vi genom vårt arbete skapar vinster för alla delar av samhället. Genom att skapa trygghet kan vi ge våra uppdragsgivare och de människor vi möter en bättre vardag. Och vinsterna får alla ta del av.
Ta exempelvis de kommuner vi har som uppdragsgivare. När en plats upplevs som tryggare med hjälp av oss, kommer de som lever och arbetar i området att trivas. Den trivseln leder i sin tur till att fler kommer vilja bo i kommunen. På så vis ökar skatteintäkterna och möjligheten att skapa nya jobb.

För ett fastighetsbolag kan det handla om att tillsammans med oss påverka den upplevda tryggheten, vilket ökar attraktionskraften och gör att områdets status övertid kan förändras till det bättre. Värdet på fastigheterna ökar, liksom skatteintäkter för kommunen.

Vi på Cubsec tror på större samverkan mellan offentliga och privata intressen. Inte minst i modeller för hur olika projekt skall finansieras, Cubsec kan fungera som ett stöd i idéprocessen.

Intresserad av Trygghetskoordinator?
Bli kontaktad av vårt säljteam.