Trygghetsanalys

Vår trygghetsanalys är en utmärkt modell för att kartlägga hur den upplevda tryggheten påverkar olika verksamheter. Trygghet är ett centralt begrepp för att skapa attraktionskraft som i sin tur är nyckeln till framgångsrika affärer och tillväxt. Resultatet från analysen används för att tydliggöra den outnyttjade potentialen och hur olika faktorer påverkar synen på trygghet. Analysen kan spänna över flera områden eller mot ett väl definierat och avgränsat område. En trygghetsanalys ger insikt i hur man kan bedriva ett framgångsrikt trygghetsarbete och vilka steg som krävs för att komma dit.

Hos Cubsec erbjud du alltid en kostnadsfri avgränsad analys av den upplevda tryggheten inom organisationen i samband med en ny kundrelation. Det går därefter enkelt att bygga vidare med trygghetskartläggning av kundgrupper, bostadsområden, gallerior och andra verksamheter.

Lä mer om Cubsecs syn på trygghet
Vi tror att vi genom vårt arbete skapar vinster för alla delar av samhället. Genom att skapa trygghet kan vi ge våra uppdragsgivare och de människor vi möter en bättre vardag. Och vinsterna får alla ta del av.
Ta exempelvis de kommuner vi har som uppdragsgivare. När en plats upplevs som tryggare med hjälp av oss, kommer de som lever och arbetar i området att trivas. Den trivseln leder i sin tur till att fler kommer vilja bo i kommunen. På så vis ökar skatteintäkterna och möjligheten att skapa nya jobb.

För ett fastighetsbolag kan det handla om att tillsammans med oss påverka den upplevda tryggheten, vilket ökar attraktionskraften och gör att områdets status över tid kan förändras till det bättre. Värdet på fastigheterna ökar, liksom skatteintäkter för kommunen.

Vi på Cubsec tror på större samverkan mellan offentliga och privata intressen, tillsammans gör vi skillnad.

Intresserad av Trygghetsanalys?
Bli kontaktad av vårt säljteam.