Skyddsvakt

Vid anläggningar som klassats som särskilt viktiga för samhället kan bevakningen utföras av särskilt utbildade skyddsvakter. Skyddsvaktens huvuduppgift är att skydda bevakningsobjektet från obehöriga personer, sabotage, spioneri, terrorism samt grovt rån. I praktiken är arbetet mycket likt det en väktare gör med ronder, larmutryckning och kontroll av personer samt fordon. Den stora skillnaden ligger i de utökade befogenheterna som Skyddsvakten har.

Länsstyrelsen eller Försvarsmakten beslutar om en byggnad eller ett område skall klassas som skyddsobjekt. Exempel på sådana anläggningar kan vara flygplatser, hamnar, vatten- eller energiförsörjning. Bevakningen sker även med beväpnade skyddsvakter om behovet föreligger eller med hjälp av hundförare för skydd eller sök av sprängmedel/vapen. Cubsec har lång erfarenhet av denna typ av bevakning och utför idag uppdrag på flera skyddsobjekt med avgörande betydelse för rikets säkerhet. Cubsecs skyddsvakter har hög servicekänsla och ger ett representativt intryck.

Intresserad av Skyddsvakt?
Bli kontaktad av vårt säljteam.

Passande branscher