Personsäkerhet

Vi på Cubsec erbjuder en rad olika kvalificerade personsäkerhetstjänster och säkerhetspaket till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Vi utgår alltid från en riskbedömning, våra personsäkerhetskonsulter gör därefter en hotbildsbedömning. Slutligen tas ett åtgärdspaket fram med relevanta åtgärder för att minimera hotet, allt för att kunna återgå till normalläge så fort som bara möjligt. Cubsec hjälper till under hela processen och samverkar i förekommande fall med beställarens säkerhetsavdelning.

Vi på Cubsec vet att personer som upplever otrygghet fungerar dåligt i sin vardag och att snabba åtgärder ofta krävs för att skapa trygghet. Vi förstår balansen mellan skyddsåtgärder, affärer och privatliv. Våra åtgärder består ofta av en rad olika åtgärder beroende på hotbild. Exempel på åtgärder är personlarm, utbildning, personalbevakning (personskydd) eller teknisk övervakning.

Cubsec erbjuder även säkerhet kring bolagsstämmor, konferenser eller andra framträdanden som kan innebära en viss förhöjd hotbild.

Läs mer om Cubsecs syn personsäkerhet
För att Cubsec skall kunna åta sig uppdraget att skydda enskilda personer med personella resurser (personskydd) krävs att hotet är polisanmält eller kommer genom polisens rekommendation och att den hotade har en organisation som står bakom (företag, myndighet etc.). Cubsec kan även vara behjälpliga i processen att polisanmäla ett hot eller i kontakten med exempelvis jurister.

Endast i undantagsfall och efter noggrann bedömning utförs skydd av enskilda privatpersoner. Cubsec måste ges möjlighet att få ta del av hela hotbilden på förhand för att kunna bedöma om omständigheterna i övrigt är legala och legitima.

Cubsec samverkar alltid med polismyndigheten vid förhöjd hotbild och har upparbetade kontaktvägar med myndigheten.

Intresserad av Personsäkerhet?
Bli kontaktad av vårt säljteam.