Parkeringstjänster

Cubsec tillhandahåller en rad olika parkeringstjänster för att skapa trivsel och framkomlighet på olika parkeringsytor. Vi skräddarsyr alltid en lösning som passar kunden. Vi ser parkeringsytor som en servicetjänst där en bra balans mellan trafikens behov och kundens krav på framkomlighet tillgodoses.

Några av de servicetjänster som utförs:

  • Projektering av parkeringsytor
  • Skyltning
  • Betalutrustning
  • Parkeringstillstånd
  • Mynttömning med uppräkning

Intresserad av Parkeringstjänster?
Bli kontaktad av vårt säljteam.