Sökhundtjänster

Cubsec sökhundtjänster

Sökhundsekipage eller “EDD-Team” (Explosive Dog Detection) som de också kallas är experter på att söka efter sprängmedel och vapen (krutrester). Alla våra Sökhundsekipage är certifierade och godkända av länsstyrelsen samt har en nivå som motsvarar EU-standard i att identifiera civila och militära sprängämnen. Våra hundförare är utbildade och certifierade för att hantera explosiva varor.

Vi har erfarenhet av att söka olika typer av miljöer så som områden, fastigheter, fordon, fartyg och luftfartyg. Utförandet anpassas alltid efter miljön och syftet med söket. Inom Cubsec finns det kunskap om bästa sätt att kombinera Sökhundsekipage med röntgen, metaldetektorer, manuella genomsök och fysiskt skydd i syfte att skapa maximal säkerhet.

Cubsecs sökhundtjänster kan användas som enskild tjänst, i samarbete med myndigheter eller som en helhetslösning tillsammans med övriga säkerhetstjänster från Cubsec.

I många fall är hastigheten avgörande för en lyckad insats. Det kan handla om att inte stanna upp flödet in till ett evenemang eller inpassering till VIP-områden. Tack vare våra sökhundsekipage effektiviseras flöden och processer vilket sparar både tid och pengar, i jämförelse med manuella sökmetoder.

Sök med Sökhundsekipage kan ske kontinuerligt eller slumpmässigt på exempelvis skyddsobjekt eller i samband med olika händelser. Genomsök kan utföras ett par timmar före besöket och/eller precis innan exempelvis ett skyddsobjekt anländer till platsen.

Miljöer där Cubsec erbjuder sök med Sökhundsekipage:

  • Högsäkerhetsevenemang
  • Skyddsobjekt
  • Personskydd
  • Sjöfartskydd
  • Luftfartsskydd
  • Byggplatser (dolor)

Ökad säkerhet på arbetsplatsen

Ibland handlar vårt arbete inte om att söka efter sprängmedel som kan detonera, utan om sprängmedel som borde ha detonerat. Våra team kan användas för att öka säkerheten på arbetsplatsen och effektivisera byggprocessen genom att effektivt söka av en sprängbotten och indikera på var det ligger kvar så kallade dolor, det vill säga odetonerade sprängmedel. Vi säkerställer sedan alltid markering genom att en andra hund får söka samma område.

Genom att använda Sökhundsekipage efter sprängningsverksamhet minimeras risken för olyckor. Som bäst fungerar Sökhundsekipage innan ni marken färdigställs så var gärna proaktiv och beställ innan markarbeten skall påbörjas.

Är du intresserad hur våra sökhundtjänster kan skapa effektiv bevakning för dig, tveka inte att kontakta oss.

Tel: 0771-761 900
Fax: 0771-761 901
E-post: info@cubsec.se