106 kommuner får tillgång till trygghetstjänster från Cubsec

Cubsec tecknade nyligen avtal med SKL Kommentus Inköpscentral om säkerhets- och trygghetstjänster för en rad kommuner och landsting. Ett stort antal kommuner får genom ramavtalet tillgång till Cubsecs tjänster.

Cubsec arbetar idag i flera kommuner med kommunväktare med starkt trygghetsskapande inslag i kombination med ”Första insatsperson”-koncept (FIP). Som FIP har man extra utbildning och resurser för att kunna utföra en första insats i väntan på att räddningstjänst eller ambulans anländer.

I flera av kommunerna som Cubsec idag levererar till har man gått från att köpa rondtimmar nattetid till att alltid ha en Trygghetsväktare i tjänst alla dagar året runt. Detta har i sin tur skapat ett levande trygghets- och säkerhetsarbete, där Trygghetsväktarna dagtid haft tid för att följa upp nattens händelser i nära samarbete med skola, socialtjänst, räddningstjänst och polis.

– Vi har arbetat aktivt med att utveckla vår tanke med ”Trygghetsväktare i kommun” och har ett mycket starkt koncept. Glädjande nog inryms dessa tjänster i det nya avtalet, kommenterar Karl-Henrik Gustafsson, KAM på Cubsec.

Cubsec har idag ca 300 medarbetare med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Det nya avtalet ger Cubsec möjlighet att växa på fler orter.

-Vi står beredda att öppna upp lokalavdelningar på orter där uppdraget har tillräckligt stor volym för att bygga en mindre lokal organisation på orten eller i kommunen, kommenterar Karl-Henrik avslutningsvis.

Avtalet löper från 2016-11-07 på två år med möjlighet till förläning.