Press

Här har vi samlat all typ av publik info som rör Cubsec och vår verksamhet i stort. Du finner bland annat samtliga pressmeddelanden, aktuella artiklar, bilder och andra publikationer som berör vår verksamhet. För att förenkla ert arbete har vi skapat ett album med bilder som representerar våra tjänsteområden. Har du några frågor kring vårt arbete eller vår organisation har vi samlat de vanligaste frågorna här. Finns din fråga inte besvarad vill vi gärna att du kontaktar oss på info@cubsec.se

Vi på Cubsec ställer oss oftast positiva till att medverka i samhällsdebatten gällande trygghet och säkerhet. Detta kan ske genom att medverka i intervjuer, debattartiklar eller paneler. Vår medverkan kan röra sig om metoder och modeller för att förebygga ungdomskriminalitet, motverka social oro, radikalisering eller hur privat och offentlig samverkan kan skapa trygghet i stort. Vi är inte intresserade av att medverka till att ytterligare spä på medias bild av väktarvåld eller överdriven stigmatisering av förorter och deras problem.

Presskontakt

Bevakningsbranschen
Li Jansson
Branschchef och Vice VD Säkerhetsföretagen
li.jansson@transportforetagen.se
+46 767 96 71 73

Cubsec
Andreas Gyllestrand, VD
andreas@cubsec.se
Tel +46 (0) 733-58 19 01

Ladda ner pressfoto

Logotyp

Zippad fil innehållande vektoriserad logotyp i CMYK, PMS, svart och vit.

Bilder

Kommer snart

Pressmeddelanden

Artiklar/Notiser