Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi håller dig uppdaterad med nyheter och tips på säkerhetshöjande åtgärder. Nyhetsbrevet skickas ut 4-6 gånger per år.

Vår policy för e-postadresser
Av respekt för prenumeranter på vårt nyhetsbrev gäller följande för hantering av prenumeranters e-postadresser och övrig information:

Våra prenumeranters e-postadresser skall under inga omständigheter säljas, hyras ut eller på andra sätt upplåtas till annan part. Utskick görs på sådant sätt att en e-postadress ej blir tillgänglig för andra än aktuell mottagare.

Utskick får endast göras till personer som anmält sig till nyhetsbrevet på vår hemsida, på något anat sätt varit i kontakt med oss eller ingår i nätverk som vi samarbetar med. Vi är dessvärre inte ofelbara, även om vi vill undvika att personer felaktigt registreras. I de fall vi begår misstag är vi måna om att omedelbart rätta till eventuella felaktigheter.

Vår ambition med att samla in våra kunders e-postadresser, namn, mm är enbart att förbättra informationsservicen och göra denna så relevant och personlig som möjlig.

Våra prenumeranter kan enkelt avanmäla sig vår e-postservice. Detta kan du göra genom att klicka på avanmälninglänken som finns i alla e-postutskick från Cubsec. Avanmälan kommer omedelbart och utan förbehåll att respekteras.

Cubsec Bevakning AB