Om oss

Vi på Cubsec erbjuder trygghetslösningar och säkerhetspaket för företag, offentlig sektor och privatpersoner. Vi skiljer oss från våra branschkollegor genom att satsa lika mycket på att skapa trygghet som vi gör på att leverera säkerhetslösningar. Istället för att lindra de uppenbara symptomen, arbetar vi för att identifiera uppkomsten till behovet, tillsammans kan vi finna en långsiktig lösning som skapar en varaktig förändring.

Utefter detta skräddarsys en lösning som på bästa sätt ökar tryggheten och ser till att symtomen inte kommer tillbaka. Alla andra typer av lösningar lindrar bara för stunden, men löser inte det grundläggande problemet. För att få till en långsiktig förändring krävs delaktighet, dialog och integration. Tre delar som vi på Cubsec kan bidra med.

Vår arbetsmodell baseras på en grundläggande analys för att fastställa behov, eventuella risker, möjligheter och mål, så att vi tillsammans kan ta fram en optimal helhetslösning.

I vårt tjänsteutbud ingår allt ifrån strategi och säkerhetspersonal, till trygghet och teknik i varierande former. För att erbjuda ett så komplett utbud som möjligt samarbetar vi även med en rad externa specialister när det behövs. Cubsec grundades 2003. Under drygt tio år har vi utvecklats till ett heltäckande företag inom trygghet och säkerhet med 250 medarbetare. Cubsecs resultatorienterade arbetssätt har flera gånger uppmärksammats i media och genom olika utmärkelser.

Arbetsmodell

Vi tror på kundanpassade lösningar. Vi skräddarsyr dem efter en kombinerad trygghets- och säkerhetsanalys. Tillsammans med vår unika trygghetsanalys kartlägger vi nuläget och fastställer behovet av trygghets – och säkerhetsåtgärder. Vi lyfter alltid blicken över horisonten, förutom att reducera de uppenbara symtomen, identifierar vi också bakomliggande orsaker och hur vi kan påverka dessa. Genom ett kontinuerligt arbete och en plan som är långsiktig arbetar vi för att skapa minskad social oro, utanförskap och därmed ökad trygghet.

Våra medarbetare

På Cubsec är vi en multikulturell sammansättning av medarbetare där många nationaliteter, kulturer och språk möts. En förutsättning för att vi tillsammans skall kunna bidra till ett tryggare samhälle. Vår medarbetarmix är också en styrka i det dagliga mötet med människor. Vi anser att dialog är en grundförutsättning för att skapa fungerande säkerhetslösningar. Vi på Cubsec är alla engagerade människor, som genom tålamod, lyhördhet och lojalitet skapar trygghet och gör skillnad för uppdragsgivare, kollegor och medmänniskor.

Vill du jobba hos oss? Testa om Cubsec passar dig och lämna in ditt cv

Vår organisation

Hos Cubsec är det viktigt med en platt organisation, alla medarbetare har inflytande, eget ansvar och engagemang i sitt arbete. För att ett företag ska må bra och utvecklas tror vi att det krävs en gemensam värdegrund och vision. Både vad det gäller vår syn på framtiden och i det arbete vi utför. Idag är vi verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö. I övriga Sverige erbjuder vi trygghets- och säkerhetsåtgärder dels i egen regi och dels i nära samarbete med utvalda partners.