Miljö, kvalitet och hållbarhet

På Cubsec gillar vi tanken att någon utomstående faktiskt granskar hur vi lever upp till våra mål gällande miljö och kvalitet. Cubsec arbetar utefter ett kombinerat Ledningssystem som omfattar båda miljö och kvalitet. Vårt ledningssystem är certifierat enligt miljö ISO 14001 och för kvalitet ISO 9001. Cubsec är även certifierad enligt SSF 1063 ”Certifierat Bevakningsföretag” samt SSF 136 ”Certifierad Larmcentral”.

Mer om vårt hållbarhetsarbete

Cubsec ska skapa mervärden för sina kunder, leverantörer och medarbetare, och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå detta krävs en god ekonomisk lönsamhet, hänsynstagande till miljön och socialt engagemang. Cubsec arbetar aktivt för en god affärsetik och strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer. Cubsec har ett välutvecklat hållbarhetsprogram som är sammanfattat i en uppförandekod (Code of Conduct).

Mer om vår företagspolicy för kvalitet och miljö:

Vi på Cubsec skapar trygghet och arbetar för att proaktivt realisera affärsvärden genom att:

•    Ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet
•    Överträffa våra kunders förväntningar
•    Ansvarstagande med god etik och moral
•    Se alla våra medarbetare som en del av vår värdegrund
•    Utveckla våra medarbetares kunskaper och färdigheter
•    Förebygga arbetsmiljörisker och tillbud
•    Förebygga miljörisker och föroreningar
•    Minska vår miljöbelastning vid transporter och ute i kundernas verksamheter
•    Uppfylla lagar och krav

bya-logo-farg

Säkerhetsbranschen