Väktarens roll

Cubsec förfogar över en rad olika typer av väktare, säkerhetspersonal och värdar. Nedan beskrivs deras olika roller i det dagliga arbetet för att skapa trygghet och säkerhet.

Väktare

Väktarens främsta uppgift är att förebygga, upptäcka och avvärja skada på person eller egendom. Väktare har ett förstärkt rättsskydd. Har rättighet att gripa brottsling på bar gärning eller flyende fot, som begår brott varpå fängelse kan följa. Har dessutom rätt att gripa efterlysta personer. Väktaren uppträder oftast uniformerad, men kan i vissa sammanhang även uppträda civilt. En väktare har även rätt att bära/använda sig av handfängsel och batong.

Trygghetsväktare

Trygghetsväktare har i grunden samma ansvar och befogenheter som den vanliga väktaren. Skillnaden är att Trygghetsväktaren till skillnad från den traditionella väktaren har en proaktiv och relationsbyggande arbetsroll. Mycket av arbetet går ut på att arbeta uppsökande och förekomma problemen innan de uppstår. Arbetssättet är ofta friare och bygger i mindre utsträckning på schemalagd statisk bevakning. Fokus ligger på bakomliggande faktorer och utifrån detta skapas aktiviteter tillsammans med uppdragsgivaren.

Trygghetsvärd

Trygghetsvärd är till skillnad från Trygghetsväktaren inte väktare i grunden. Arbetet är renodlat från
traditionella bevakningsmoment, vilket ger många fördelar när det kommer till att arbeta proaktivt och uppsökande. Arbetet går ut på att genom relationsbyggande och nätverk förekomma problemen innan de uppstår och därigenom öka den upplevda tryggheten. Alla Cubsecs Trygghetsvärdar är precis som alla medarbetare på Cubsec säkerhetsprövade och genomgår utbildning inom ramen för Cubsec Academy i flera steg.

Ordningsvakt

En ordningsvakt är en väktare som har en speciell utbildning och är av polisen förordnad att på viss plats upprätthålla ordningen. På denna plats har ordningsvakten förutom väktarens rätt att gripa på bar gärning, även rätt att avvisa, avlägsna och omhänderta störande och berusade personer. En ordningsvakt har även rätt att bära/använda sig av handfängsel och batong.

Skyddsvakt

Vissa företag och objekt kan bli klassade som viktiga för rikets säkerhet. Vid dessa kan det behövas skyddsvakter. Dessa har en tilläggsutbildning och är förordnade med betydligt större befogenheter. Det krävs att objektet är klassat som skyddsobjekt för att få använda sig av skyddsvakter. En skyddsvakt har även i vissa fall rätt att bära/använda sig av handfängsel, tjänstevapen, batong och OC-spray.

Personskyddsväktare

Bevakningsföretag med särskild auktorisation får bedriva personskydd med godkänd och särskilt utbildad personal. Det ställs höga krav på lämplighet på de väktare som rekryteras till personskyddstjänst. En personskyddsväktare har till uppgift att skydda en hotad person mot angrepp. En personskyddsväktare har även i vissa fall rätt att bära/använda sig av handfängsel, tjänstevapen och batong.

Hundförare

Efter en vidareutbildning av väktare eller skyddsvakt till hundförare har väktaren, som med en av polisen godkänd hund, genomfört och godkänts i ett årligt prov, rätt att medföra den godkända hunden i tjänst för sitt egna skydd eller för sök av sprängmedel eller vapen (endast skyddsvakt). I övrigt gäller samma lagskydd som väktarens/skyddsvakten.