Första insatsperson (FIP)

Som ”Första insatsperson” (FIP) har man ett extra ansvar att ingripa vid en olycka. Ofta larmas man direkt vid en olycka eller brandlarm via räddningstjänsten, ofta med hjälp av radiosystemet RAKEL*. Som FIP har man extra utbildning och resurser för att kunna utföra en första insats i väntan på att räddningstjänst anländer. Cubsec tillhandahåller säkerhetspersonal utbildade för kommuner och andra organisationer där snabb inställelse kan vara avgörande. Arbetet kan handla om att påbörja släckningen i syfte att fördröja brandspridning med hjälp av släckhandgranater eller handbrandsläckare. Eller att påbörja vård ”i Väntan På Ambulans” (IVPA). Inom ramen för IVPA har Cubsec utbildade medarbetare med kunskap i LABC, HLR och DHLR (hjärtstartare). Det finns många fördelar med FIP, då områdesväktare eller trygghetsväktare i många fall redan finns rullande i området och har mycket kort framkörningstid vid larm.

*Rakel är vårt nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning.

Är du intresserad av hur vi tillsammans kan utarbeta ett samarbete runt FIP, tveka inte att kontakta oss.

Tel: 0771-761 900
Fax: 0771-761 901
E-post: info@cubsec.se