Cubsec i samhället

På Cubsec välkomnar vi alla initiativ för att bidra till en tryggare värld. Utöver vårt dagliga arbete samarbetar vi med ideella organisationer, i andra fall går vi in som sponsor till events, som likt vår övriga verksamhet främjar ett samhälle där man aktivt arbetar för att motverka utanförskap och skapa ett tryggare samhälle för alla. I vårt arbete utgår vi från att alla är unika, med olika drivkrafter och värderingar. Genom ett proaktivt agerande, samarbeten och sponsorskap kan vi göra skillnad och skapa trygghet. Här följer ett par särskilt utvalda projekt som vi valt att vara delaktiga i, då deras vision överensstämmer med vår om ”att skapa förtroende och trygghet som gör avtryck i samhället”.

HBTQ-Festivalen

Cubsec har under ett par år varit partner och sponsor till West pride (f.d. HBTQ-Festivalen) som hålls årligen i Göteborg mellan 2009-2012 . Festivalens riktar sig till alla oavsett etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet, funktionalitet och religiös åskådning.

Situation Stockholm och Faktum (Göteborg, Malmö)

Som väktare eller ordningsvakt kommer man ofta i kontakt med personer som hamnat i olika former av beroende eller socialt utanförskap. Cubsec stöttar Situation Stockholm och Faktum som var och en på sitt håll bedriver mycket viktiga verksamheter som håller hoppet uppe för många hemlösa.

Berättarministeriet

Berättarministeriet är en organisation som drivs i syfte att inspirera barn och unga att använda det skrivna ordet för att göra sin röst hörd. Att få möjlighet att uttrycka sig är oerhört viktigt och att faktiskt ha någon som lyssnar är ännu viktigare. En självklarhet för många men inte för alla. Tack vare Berättarministeriets volontärer skapas ett forum där barn och unga på ett lustfyllt sätt kan erövra det skrivna språket. Att uttrycka sig är allas möjlighet till påverkan, detta skapar delaktighet i samhället och skyddar demokratin. En självklar investering i vår gemensamma framtid.

Sverige tar matchen

Cubsec deltar sedan ett par år tillbaka i www.sverigetarmatchen.se, som handlar om att belysa vad företagande betyder för Sverige. Cubsec Bevakning AB har med sina 172 anställda bidragit med omkring 8 300 000 i skatt. Det räcker till 266369 eller till 241 fritidshemsplatser. Slår man ihop våra bolag Cubsec Bevakning AB och Cubsec Bevakning i Stockholm AB blir det dessutom ännu mer. Här kan du läsa mer om vårt arbete

http://www.sverigetarmatchen.se/en/resultat/cubsec-bevakning-ab/

EXPO

Engagemang och mångfald är ledord för oss på Cubsec. Därför är det naturligt för oss att skänka pengar till stiftelsen Expo. Expo är en opolitisk stiftelse som arbetar för att skapa ett samhälle utan rasism men fyllt av respekt och tolerans för mänskliga rättigheter.

Sponsorskap

Cubsec sponsrar även andra organisationer, event och idrottsföreningar som kan bidra till nätverk där vi kan hitta nya kunder som tror på vår modell och om att vi tillsammans kan göra skillnad.

  • Match Cup Sweden
  • Göteborgs Kungliga Segelsällskap
  • Svenska Sjöräddningssällskapet
  • Önnereds IK