Kontakt

Tel: 0771-761 900
E-post: info@cubsec.se

Lösningar för Industri

Vi vet att säkerhet och funktionalitet är avgörande för att en industri skall fungera. Cubsec kan erbjuda er en helhetslösning för ert säkerhetsarbete, där teknik och personella tjänster samspelar. Vi kan hjälpa er att se över trygghets- och säkerhetsbehovet, för att ta fram en plan för att skydda byggnader, maskiner, material och medarbetare genom en kombination av tekniska och personella tjänster. I planen kan det exempelvis ingå uttryckningstjänster, på- och avlarmning, kontroll av ID-handlingar, receptionstjänster, brandronder, utpasseringskontroller, personskydd, SBA dokumentation.

För er rekommenderar vi följande tjänster:

Behovsanalys
Säkerhetsanalys
Vår säkerhetsanalys är en beprövad metod för att identifiera och värdera risker i olika verksamheter. Resultatet från analysen sammanställs och gås sedan igenom för att åtgärda de risker och hot i verksamheten som anses särskilt riskfyllda. Resultat från en analys bidrar ofta till att vidga våra vyer och få oss att få upp ögonen för vilka risker och hot som föreligger. Analysen kan spänna över flera områden eller mot ett väl definierat och avgränsad område. En säkerhetsanalys är ett bra sätt börja när man vill hitta flexibla och kostnadseffektiva lösningar för att skydda affärsvärde, människa och egendom.

Hos Cubsec erbjuds du alltid en kostnadsfri avgränsad analys av säkerhetsskyddet för din organisation i samband med en ny kundrelation. Det går enkelt att bygga vidare med en utökad analys som ger en komplett lägesbild över ett företag, kommun eller andra verksamheter.

Projektplanering
Proaktiva åtgärder:
Säkerhetskoordinator
En säkerhetskoordinator fungerar som stöd och bollplank i det dagliga säkerhetsarbetet. Lösningen passar bra för den mindre eller medelstora organisationen som inte har en egen intern säkerhetsavdelning. Säkerhetskoordinatorn kan även fungera som förstärkning i en större organisation med behov av tillfällig förstärkning vid speciella projekt eller hög arbetsbelastning. Lösningen är både flexibel och kostnadseffektiv, samtidigt som den ger tillgång till spetskompetens inom olika områden. Inom Cubsec och dess nätverk finns mångårig erfarenhet från en rad olika branscher och verksamheter.
Personsäkerhet
Vi på Cubsec erbjuder en rad olika kvalificerade personsäkerhetstjänster och säkerhetspaket till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Vi utgår alltid från en riskbedömning, våra personsäkerhetskonsulter gör därefter en hotbildsbedömning. Slutligen tas ett åtgärdspaket fram med relevanta åtgärder för att minimera hotet, allt för att kunna återgå till normalläge så fort som bara möjligt. Cubsec hjälper till under hela processen och samverkar i förekommande fall med beställarens säkerhetsavdelning.

Vi på Cubsec vet att personer som upplever otrygghet fungerar dåligt i sin vardag och att snabba åtgärder ofta krävs för att skapa trygghet. Vi förstår balansen mellan skyddsåtgärder, affärer och privatliv. Våra åtgärder består ofta av en rad olika åtgärder beroende på hotbild. Exempel på åtgärder är personlarm, utbildning, personalbevakning (personskydd) eller teknisk övervakning.

Cubsec erbjuder även säkerhet kring bolagsstämmor, konferenser eller andra framträdanden som kan innebära en viss förhöjd hotbild.

Utbildning
På Cubsec erbjuds ett brett och flexibelt utbud av utbildningar. Vi erbjuder både paketerade utbildningar och skräddarsyr utbildningspaket som passar kundens unika behov.

Exempel på paketerade utbildningar:

  • Personsäkerhet
  • HLR – Hjärt-Lungräddning
  • HLR med Hjärtstartare (DHLR)
  • Handbrandsläckning
  • Brandskydd – SBA
  • Heta arbeten
  • Konflikthantering
Områdesskydd
Tjänsten Uppkopplat Områdesskydd från Cubsec är ett mycket effektivt skydd för egendom, område eller fastighet. Användaren får bilder direkt till en eller flera smartphones vid larm och kan själv begära larmutryck¬ning med ett enkelt knapptryck. Detta förhindrar onödiga utryckningar vilket sparar pengar, samtidigt som skarpa larm kan prioriteras.

Våra intelligenta PIR-kameradetektorer placeras ut på strategiska ställen för att skydda ett avgränsat område, exempelvis innanför ett staket eller på husfasaden runt en fastighet. Känsliga punkter som dieseltankar, containers eller fordon kan kom¬pletteras med rörelse eller vibrationsdetektor. Användaren larmar enkelt av och på områdesskyd¬det i sin smartphone eller med fjärrkontroll. Om användaren väljer att påkalla väktare i ap¬pen skickas ett prioriterat larmuppdrag direkt till närmsta utryckningsbil. Väl på plats kontrollerar väktaren vad som utlöst larmet och genomsö¬ker objektet.

Som tillval kan områdesskyddet kopplas direkt till en av våra larmoperatörer som kan bedöma händelsen under vissa tider på dygnet eller om ingen användare hanterar larmhändelsen.

Uppkopplat områdesskydd från Cubsec är ett bra alternativ till klassisk områdesbevakning och ger kunden ett smart och modernt skydd. Kunden betalar en fast månadskostnad utan dyra initiala investeringar.

Företagslarm
Med ett företagslarm från Cubsec säkrar du effektivt dina tillgångar. Vi hjälper dig med rådgivning, projektering och installation via vårt nätverk av godkända installatörer. Du väljer själv om du vill ha larmet kopplat till vår larmcentral, smartphone eller fri väktaråtgärd vid larm.

En rad olika detektorer finns att välja med eller utan kamerafunktion. Som tillval kan larmsystemet utökas med brandskydd, funktion för passerkontroll eller utomhuslarm.

Vi på Cubsec erbjuder alltid ett tryggt och problemfritt ägande.Med serviceavtal från Cubsec kan du se framemot många år av säker drift.

Säkerhetskamera
Med säkerhetskamera från Cubsec kan du enkelt övervaka lokaler eller områden både inom och utomhus. Vi hjälper dig med rådgivning, projektering, eventuella tillstånd och installation via vårt nätverk av godkända installatörer. Du väljer själv om du vill ha det kopplat till vår larmcentral, smartphone eller om lagring skall ske lokalt eller i vår molntjänst.

Eventuella larmsystem kan med fördel anslutas tillsammans med säkerhetskamera mot vår larmcentral, vilket ger operatören visuell överblick över situationen. Väljer du till högtalare kan operatören på larmcentralen prata med en besökare eller eventuell inkräktare.

Vi på Cubsec erbjuder alltid ett tryggt och problemfritt ägande. Med serviceavtal från Cubsec kan du se framemot många år av säker drift.

Personlarm
Personlarm från Cubsec är bra sätt att höja säkerheten runt en person, samtidigt som den upplevda tryggheten ökar. Personlarm från Cubsec är lätta att ta med och pålitliga när det gäller. Larmet kan med fördel kopplas mot vår larmcentral.

När larm utlösts kan larmoperatören följa händelseutvecklingen via medhörning och positionering i realtid samtidigt som kontakt upprättas med polis och väktare. Cubsecs personlarm har flera tekniker för att positionera som GPS/GLONASS och radiofyrar för inomhusbruk, allt för att skapa bästa möjliga funktion för användaren. Vi hjälper dig att välja rätt och upprättar alltid en detaljerad åtgärdsplan för att säkerställa en kvalificerad insats.

Cubsec personlarm finns även som hyrlösning under valfri period.

Reaktiva åtgärder:
Rondbevakning
Ronderande bevakning är i många fall den mest flexibla säkerhetslösningen för ett bevakningsobjekt. En rond kan innefatta en rad olika arbetsuppgifter som tillsammans bidrar till att höja säkerheten. Exempel på uppgifter som väktaren utför under en rond kan vara att kontrollera dörrar, fönster, utrymningsvägar, kontorsmaskiner, frysar, kaffebryggare eller sköta flaggning.

Vi på Cubsec vill att våra kunder endast skall behöva betala för den tiden som varje tillsyn faktiskt innebär. Vi kallar detta unika koncept för FullFlex. Tillsammans kommer vi överens om omfattning och ramar för bevakningen. Kunden erhåller en sammanställning i samband med månads- eller kvartalsfakturan, där alla åtgär¬der finns specificerade ungefär som en telefonräk¬ning. Kunden betalar bara för den faktiska bevakningen, enklare kan det inte bli.

En enklare form av rondbevakning kallas för områdesbevakning (yttre tillsyn) och bygger på att flera företag i samma område delar på bevakningsresursen. Utgångspunkten för en områdesbevakning är att skapa trygg och säker närmiljö för kunden genom att avskräcka och fungera preventivt mot brott och skadegörelse. Som alternativ till områdesbevakning finns Cubsecs Områdesskydd. Tjänsten Uppkopplat områdesskydd från Cubsec är ett bra alternativ till klassisk områdesbevakning och ger kunden ett smart och modernt skydd. Kunden betalar en fast månadskostnad utan dyra initiala investeringar.

Stationär bevakning
På de bevakningsobjekt där säkerhets- och servicebehovet är högt är stationär bevakning en bra lösning. En stationärtjänst syftar till att fungera som spindeln i nätet i det dagliga säkerhets- och servicearbetet, ofta i nära samverkan med beställarens organisation. Exempel på uppgifter som väktaren ansvarar för kan vara in- och utpasseringskontroller, tillträdeskontroll, telefoni, post- eller fastighetsservice. I många fall är en väktare i receptionen organisationens ansikte utåt, vilket ställer höga krav på bemötande och servicekänsla. Tjänsten skräddarsys alltid tillsammans med kunden, allt för att kunna skapa bästa möjliga flexibilitet

En stationär bevakning kan i vissa fall utföras med ordningsvakter eller skyddsvakter.

Larmåtgärdstjänster
En larmåtgärd kan variera och innebära allt från att åka ut på ett inbrottslarm (larmutryckning), till att åka på fastighets- eller störningsjour. På Cubsec dirigerar vi alltid närmaste utryckningsbil till platsen. Väl på plats kontrollerar vi vad som hänt och åtgärdar eventuella skador eller problem som kan störa verksamheten, allt för att skapa mesta möjliga trivsel för kunden.

Vår personal står i ständig kontakt med larmcentralen, som snabbt kan dirigera polis eller räddningstjänst till platsen vid behov. Eventuella skador kan vanligtvis åtgärdas direkt av våra medarbetare. Vid större skador finns en extra utrustad åtgärdsbil att tillgå.

Vi på Cubsec vet att en snabb inställelse vid larm kan göra en stor skillnad för skadeutvecklingen.
Vi kallar detta unika koncept för Larmåtgärd Prio. Tjänsten är framtagen för kunder som har verksamhet som är känslig för stör¬ningar. Prio är ett alternativ till traditionell ”larmutryckning” där kunden istället betalar mer för snabba utryckningar och mindre eller ingenting alls för åtgärder med lång inställelsetid.

Larmcentralstjänster
Cubsec erbjuder mottagning av både larm- och kameraövervakning via godkänd larmcentral med eller utan väktaråtgärd. Vi hanterar alla vanligt förekommande fabrikat på marknaden och hjälper till under hela processen från projektering till färdig lösning. Vi erbjuder flera olika förmånliga abonnemang med eller utan fri larmutryckning. Oavsett om du har ett befintligt larmsystem idag eller är i behov av nyinstallation kan vi hjälpa dig.

När larm utlösts kan larmoperatören följa händelseutvecklingen med eller utan bild och vidta åtgärder enligt upprättat kundunderlag, eventuella kontaktpersoner kontaktas. För larm med positionering som personlarm kan operatören även följa rörelsen från person eller fordon.

Om larmet utlöst av misstag kan larmet återkallas av kontaktperson med giltig behörighetskod. Om utryckning med väktare valts som åtgärd beordras närmaste väktarfordon till platsen. Väl på plats utför väktaren de åtgärder som valts.

Med säkerhets- och trygghetskameror uppkopplade till vår larmcentral får kunden effektivt kontroll över svinn, stöld, skadegörelse m.m. Givetvis kan systemen även användas för visuell tillsyn (kamerarondering) för att ytterligare säkra känsliga eller utsatta verksamheter.

Larmcentralstjänster som Cubsec förmedlar tillhandahålls i samarbete med Rapid Larmcentral AB.

Uppföljning och utvärdering

Intresseanmälan