Kontakt

Tel: 0771-761 900
E-post: info@cubsec.se

Lösningar för Hotell och Turism

Vi vet att ni inom hotell- och turistbranschen ständigt arbetar för att kunna erbjuda kunden bästa möjliga helhetsupplevelse. Därför får säkerhetsarbetet aldrig ske på bekostnad av kundens upplevelse. Cubsecs medarbetare har lång erfarenhet av att utföra sitt arbete med diskretion, där servicekänsla är en självklar del av arbetet. Vi inleder arbetet med en analys med fokus på den upplevda tryggheten hos besökaren vilket är avgörande för att stärka attraktionskraften och påverka kundens upplevelse. Tillsammans tar vi fram en komplett helhetslösning med tydliga mål och aktiviteter för att skapa bättre affärer.

För er rekommenderar vi följande tjänster:

Behovsanalys
Säkerhetsanalys
Vår säkerhetsanalys är en beprövad metod för att identifiera och värdera risker i olika verksamheter. Resultatet från analysen sammanställs och gås sedan igenom för att åtgärda de risker och hot i verksamheten som anses särskilt riskfyllda. Resultat från en analys bidrar ofta till att vidga våra vyer och få oss att få upp ögonen för vilka risker och hot som föreligger. Analysen kan spänna över flera områden eller mot ett väl definierat och avgränsad område. En säkerhetsanalys är ett bra sätt börja när man vill hitta flexibla och kostnadseffektiva lösningar för att skydda affärsvärde, människa och egendom.

Hos Cubsec erbjuds du alltid en alltid en kostnadsfri avgränsad analys av säkerhetsskyddet för din organisation i samband med en ny kundrelation. Det går enkelt att bygga vidare med en utökad analys som ger en komplett lägesbild över ett företag, kommun eller andra verksamheter.

Trygghetsanalys
Vår trygghetsanalys är en utmärkt modell för att kartlägga hur den upplevda tryggheten påverkar olika verksamheter. Trygghet är ett centralt begrepp för att skapa attraktionskraft som i sin tur är nyckeln till framgångsrika affärer och tillväxt. Resultatet från analysen används för att tydliggöra den outnyttjade potentialen och hur olika faktorer påverkar synen på trygghet. Analysen kan spänna över flera områden eller mot ett väl definierat och avgränsat område. En trygghetsanalys ger insikt i hur man kan bedriva ett framgångsrikt trygghetsarbete och vilka steg som krävs för att komma dit.

Hos Cubsec erbjud du alltid en kostnadsfri avgränsad analys av den upplevda tryggheten inom organisationen i samband med en ny kundrelation. Det går därefter enkelt att bygga vidare med trygghetskartläggning av kundgrupper, bostadsområden, gallerior och andra verksamheter.

Projektplanering
Proaktiva åtgärder:
Trygghetskoordinator
En trygghetskoordinator hjälper olika organisationer att arbeta fram en plan för trygghetsarbetet och projektleda olika aktiviteter som krävs för att långsiktigt påverka den upplevda tryggheten, allt för att skapa ökad attraktionskraft och ökat affärsvärde. Den upplevda otryggheten är ofta ett eftersatt område, många organisationer tar för givet att arbetet ingår i säkerhetsarbetet. Vår erfarenhet säger oss att det krävs särskilda insatser och en utarbetad strategi för att lyckas. Arbetet kan även omfatta en plan för hur man bäst skall kommunicera eller marknadsföra trygghetsarbetet för att skapa en bestående effekt. Lösningen passar alla typer av organisationer och verksamheter.
Säkerhetskoordinator
En säkerhetskoordinator fungerar som stöd och bollplank i det dagliga säkerhetsarbetet. Lösningen passar bra för den mindre eller medelstora organisationen som inte har en egen intern säkerhetsavdelning. Säkerhetskoordinatorn kan även fungera som förstärkning i en större organisation med behov av tillfällig förstärkning vid speciella projekt eller hög arbetsbelastning. Lösningen är både flexibel och kostnadseffektiv, samtidigt som den ger tillgång till spetskompetens inom olika områden. Inom Cubsec och dess nätverk finns mångårig erfarenhet från en rad olika branscher och verksamheter.
Utbildning
På Cubsec erbjuds ett brett och flexibelt utbud av utbildningar. Vi erbjuder både paketerade utbildningar och skräddarsyr utbildningspaket som passar kundens unika behov.

Exempel på paketerade utbildningar:

• Personsäkerhet
• HLR – Hjärt-Lungräddning
• HLR med Hjärtstartare (DHLR)
• Handbrandsläckning
• Brandskydd – SBA
• Heta arbeten
• Konflikthantering

Trygghetskamera
Med trygghetskamera från Cubsec kan du enkelt övervaka utsatta områden för att effektivt öka den upplevda tryggheten. Till skillnad från en säkerhetskamera används trygghetskameran alltid tillsammans med Cubsecs trygghetstjänster eller larmcentralstjänster för att skapa en länk mellan teknik och människa, allt för att skapa en så proaktiv insats som möjligt.

Det kan handla om att övervaka en utsatt skola i en kommun för att proaktivt kunna dirigera trygghetsväktare och trygghetsvärdar dit, för att ta kontakt långt innan skadan är framme. Trygghetskamera kan användas för att optimera personella resurser och se till att rätt person är på rätts plats, vid rätt tillfälle. Vi hjälper dig med rådgivning, projektering och installation via vårt nätverk av godkända installatörer.

För en butik kan vår trygghetskamera användas och aktiveras via en diskret knapptryckning om personalen känner sig otrygg vid nattarbete. Operatören kan med kamerans hjälp vara ett extra vakande öga utan att det för den delen hänt något särskilt. Skulle situationen bli akut kan operatören snabbt kalla polis och väktare till platsen. Kunden väljer själv om lagring skall ske lokalt eller i vår molntjänst.

Vi på Cubsec erbjuder alltid ett tryckt och problemfritt ägande, med serviceavtal från Cubsec kan du se framemot många år av säker drift.

Säkerhetskamera
Med säkerhetskamera från Cubsec kan du enkelt övervaka lokaler eller områden både inom och utomhus. Vi hjälper dig med rådgivning, projektering, eventuella tillstånd och installation via vårt nätverk av godkända installatörer. Du väljer själv om du vill ha det kopplat till vår larmcentral, smartphone eller om lagring skall ske lokalt eller i vår molntjänst.

Eventuella larmsystem kan med fördel anslutas tillsammans med säkerhetskamera mot vår larmcentral, vilket ger operatören visuell överblick över situationen. Väljer du till högtalare kan operatören på larmcentralen prata med en besökare eller eventuell inkräktare.

Vi på Cubsec erbjuder alltid ett tryckt och problemfritt ägande, med serviceavtal från Cubsec kan du se framemot många år av säker drift.

Personlarm
Personlarm från Cubsec är bra sätt att höja säkerheten runt en person, samtidigt som den upplevda tryggheten ökar. Personlarm från Cubsec är lätta att ta med och pålitliga när det gäller. Larmet kan med fördel kopplas mot vår larmcentral.

När larm utlösts kan larmoperatören följa händelseutvecklingen via medhörning och positionering i realtid samtidigt som kontakt upprättas med polis och väktare. Cubsecs personlarm har flera tekniker för att positionera som GPS/GLONASS och radiofyrar för inomhusbruk, allt för att skapa bästa möjliga funktion för användaren. Vi hjälper dig att välja rätt och upprättar alltid en detaljerad åtgärdsplan för att säkerställa en kvalificerad insats.

Cubsec personlarm finns även som hyrlösning under valfri period.

Företagslarm
Med ett företagslarm från Cubsec säkrar du effektivt dina tillgångar. Vi hjälper dig med rådgivning, projektering och installation via vårt nätverk av godkända installatörer. Du väljer själv om du vill ha larmet kopplat till vår larmcentral, smartphone eller fri väktaråtgärd vid larm.

En rad olika detektorer finns att välja med eller utan kamerafunktion. Som tillval kan larmsystemet utökas med brandskydd, funktion för passerkontroll eller utomhuslarm.

Vi på Cubsec erbjuder alltid ett tryggt och problemfritt ägande.Med serviceavtal från Cubsec kan du se framemot många år av säker drift.

Reaktiva åtgärder:
Rondbevakning
Ronderande bevakning är i många fall den mest flexibla säkerhetslösningen för ett bevakningsobjekt. En rond kan innefatta en rad olika arbetsuppgifter som tillsammans bidrar till att höja säkerheten. Exempel på uppgifter som väktaren utför under en rond kan vara att kontrollera dörrar, fönster, utrymningsvägar, kontorsmaskiner, frysar, kaffebryggare eller sköta flaggning.

Vi på Cubsec vill att våra kunder endast skall behöva betala för den tiden som varje tillsyn faktiskt innebär. Vi kallar detta unika koncept för FullFlex. Tillsammans kommer vi överens om omfattning och ramar för bevakningen. Kunden erhåller en sammanställning i samband med månads- eller kvartalsfakturan, där alla åtgär¬der finns specificerade ungefär som en telefonräk¬ning. Kunden betalar bara för den faktiska bevakningen, enklare kan det inte bli.

En enklare form av rondbevakning kallas för områdesbevakning (yttre tillsyn) och bygger på att flera företag i samma område delar på bevakningsresursen. Utgångspunkten för en områdesbevakning är att skapa trygg och säker närmiljö för kunden genom att avskräcka och fungera preventivt mot brott och skadegörelse. Som alternativ till områdesbevakning finns Cubsecs Områdesskydd. Tjänsten Uppkopplat områdesskydd från Cubsec är ett bra alternativ till klassisk områdesbevakning och ger kunden ett smart och modernt skydd. Kunden betalar en fast månadskostnad utan dyra initiala investeringar.

Stationär bevakning
På de bevakningsobjekt där säkerhets- och servicebehovet är högt är stationär bevakning en bra lösning. En stationärtjänst syftar till att fungera som spindeln i nätet i det dagliga säkerhets- och servicearbetet, ofta i nära samverkan med beställarens organisation. Exempel på uppgifter som väktaren ansvarar för kan vara in- och utpasseringskontroller, tillträdeskontroll, telefoni, post- eller fastighetsservice. I många fall är en väktare i receptionen organisationens ansikte utåt, vilket ställer höga krav på bemötande och servicekänsla. Tjänsten skräddarsys alltid tillsammans med kunden, allt för att kunna skapa bästa möjliga flexibilitet

En stationär bevakning kan i vissa fall utföras med ordningsvakter eller skyddsvakter.

Ordningsvakt
I vissa miljöer dit allmänheten har tillträde kan bevakning med ordningsvakter användas. Ordningsvaktens huvuduppgift är enligt lagen att upprätthålla ordning genom att tala tillrätta, avvisa, avlägsna eller omhänderta störande personer inom uppdragsområdet. I praktiken handlar arbetet om att skapa trygghet och bygga relationer med människor. När människor känner sig trygga fungerar de bättre och kan fokusera på andra saker som att var gäst på ett hotell, resenär, besökare på ett evenemang eller kund på en galleria.

Våra ordningsvakter vet hur man skapar trygghet och bjuder ofta på sig själva eller gör det där lilla extra, allt för att skapa en positiv känsla för alla. Att skapa attraktionskraft är nyckeln till framgångsrika affärer. Cubsec erbjuder lösningar där ordningsvakter samverkar med våra Trygghetsvärdar och Trygghetsväktare. Allt för att effektivt kunna förekomma problemen innan de uppstår. Om olyckan ändå är framme har våra ordningsvakter utbildning i akutsjukvård, brandbekämpning, LABC, HLR och DHLR.

Larmåtgärdstjänster
En larmåtgärd kan variera och innebära allt från att åka ut på ett inbrottslarm (larmutryckning), till att åka på fastighets- eller störningsjour. På Cubsec dirigerar vi alltid närmaste utryckningsbil till platsen. Väl på plats kontrollerar vi vad som hänt och åtgärdar eventuella skador eller problem som kan störa verksamheten, allt för att skapa mesta möjliga trivsel för kunden.

Vår personal står i ständig kontakt med larmcentralen, som snabbt kan dirigera polis eller räddningstjänst till platsen vid behov. Eventuella skador kan vanligtvis åtgärdas direkt av våra medarbetare. Vid större skador finns en extra utrustad åtgärdsbil att tillgå.

Vi på Cubsec vet att en snabb inställelse vid larm kan göra en stor skillnad för skadeutvecklingen.
Vi kallar detta unika koncept för Larmåtgärd Prio. Tjänsten är framtagen för kunder som har verksamhet som är känslig för stör¬ningar. Prio är ett alternativ till traditionell ”larmutryckning” där kunden istället betalar mer för snabba utryckningar och mindre eller ingenting alls för åtgärder med lång inställelsetid.

Larmcentralstjänster
Cubsec erbjuder mottagning av både larm- och kameraövervakning via godkänd larmcentral med eller utan väktaråtgärd. Vi hanterar alla vanligt förekommande fabrikat på marknaden och hjälper till under hela processen från projektering till färdig lösning. Vi erbjuder flera olika förmånliga abonnemang med eller utan fri larmutryckning. Oavsett om du har ett befintligt larmsystem idag eller är i behov av nyinstallation kan vi hjälpa dig.
När larm utlösts kan larmoperatören följa händelseutvecklingen med eller utan bild och vidta åtgärder enligt upprättat kundunderlag, eventuella kontaktpersoner kontaktas. För larm med positionering som personlarm kan operatören även följa rörelsen från person eller fordon.

Om larmet utlöst av misstag kan larmet återkallas av kontaktperson med giltig behörighetskod. Om utryckning med väktare valts som åtgärd beordras närmaste väktarfordon till platsen. Väl på plats utför väktaren de åtgärder som valts.
Med säkerhets- och trygghetskameror uppkopplade till vår larmcentral får kunden effektivt kontroll över svinn, stöld, skadegörelse m.m. Givetvis kan systemen även användas för visuell tillsyn (kamerarondering) för att ytterligare säkra känsliga eller utsatta verksamheter.
Larmcentralstjänster som Cubsec förmedlar tillhandahålls i samarbete med Rapid Larmcentral AB.

Parkeringstjänster
Cubsec tillhandahåller en rad olika parkeringstjänster för att skapa trivsel och framkomlighet på olika parkeringsytor. Vi skräddarsyr alltid en lösning som passar kunden. Vi ser parkeringsytor som en servicetjänst där en bra balans mellan trafikens behov och kundens krav på framkomlighet tillgodoses.

Några av de servicetjänster som utförs:
• Projektering av parkeringsytor
• Skyltning
• Betalutrustning
• Parkeringstillstånd
• Mynttömning med uppräkning

Uppföljning och utvärdering

Intresseanmälan