Så fungerar Cubsecs Trygghetstjänster

play
Cubsec Trygghetstjänster är inte bara en bra affärs utan skapar även glädje för många. Genom att skapa trygghet kan vi ge våra uppdragsgivare och de människor vi möter en bättre vardag. Och vinsterna får alla ta del av. Ta exempelvis de kommuner vi har som uppdragsgivare. När en plats upplevs som tryggare med hjälp av oss, kommer de som lever och arbetar i området att trivas. Den trivseln leder i sin tur till att fler kommer vilja bo i kommunen. På så vis ökar skatteintäkterna och möjligheten att skapa nya jobb.

För ett fastighetsbolag kan det handla om att tillsammans med oss påverka den upplevda tryggheten, vilket ökar attraktionskraften och gör att områdets status över tid kan förändras till det bättre. Värdet på fastigheterna ökar, liksom skatteintäkter för kommunen.

Läs mer om de olika tjänster som vi erbjuder:
Trygghetsanalys
Trygghetskoordinator
Trygghetsväktare
Trygghetsvärd

Vi på Cubsec tror på större samverkan mellan offentliga och privata intressen, tveka inte att kontakta oss för mer information.

Tel: 0771-761 900
Fax: 0771-761 901
E-post: info@cubsec.se