Vår organisationCubsec har en platt och modern organisation med kunniga medarbetare med flera års erfarenhet av professionellt arbete inom säkerhetsbranschen. Detta leder i sin tur till ett inspirerande säkerhetsarbete med kunden i centrum.

Cubsec bedriver verksamhet i Stockholm, Göteborg och Malmö. På övriga orter erbjuder vi bevakningstjänster i nära samarbete med utvalda partners.

Cubsec´s verksamhet är indelade i fyra affärsområden:

 

Mobila tjänster
Omfattar samtliga bilburna tjänster som rondbevakning, larmutryckning, störningsjour och fastighetsjour m.fl.

 

Stationära- & handelstjänster
Omfattar rent stationära tjänster som objektsbevakning, receptionstjänster och nattportier. Inom segmentet handel ligger tjänster som butiksvärd, bevakningsring, butikskontroll och provköp m.fl.

 

Trygghets- & Specialtjänster
Omfattar trygghetsskapande tjänster som trygghets- och skolvärdar. Inom segmentet specialtjänster ligger personskydd, riskanalys, systematiskt brandskydd och utbildning m.fl. 

 

Parkeringstjänster
Omfattar parkeringsövervakning och ren
a servicetjänster som skyltning, projektering och parkeringstillstånd m.fl.

 

Inom varje affärsområde finns en ansvarig driftschef och en övergripande affärsutvecklare som styr och utvecklar verksamheten.