Våra medarbetareCubsec har en mångkulturell sammansättning av medarbetare där många nationaliteter, kulturer och språk möts. Vi ser detta som en otrolig styrka i det dagliga mötet med människor.Vi anser att öppenhet och dialog är en av byggstenarna för att skapa fungerande säkerhetslösningar.

Vi erbjuder en platt organisation där alla får vara med och bestämma. Detta leder till ett inspirerande och roligt arbete med stark gemenskap. 

Cubsec-andan bygger på vår entusiasm, vår ständiga vilja till lyhördhet, vår tillgänglighet, vår personlighet, vår öppenhet mot kund och vår kostnadsmedvetenhet.

Cubsec förfogar över en rad olika typer av väktare och säkerhetspersonal.
 
Läs mer om våra medarbetares olika roller här F1