Affärsidé & visionCubsec Bevakning AB grundades 2003 och har under åren växt till ett heltäckande säkerhetsföretag med ca 250 medarbetare.Affärsidé

Cubsec levererar säkerhet- och trygghetslösningar till företag och offentlig sektor i Sverige. Vi gör detta genom att proaktivt realisera affärsvärden för medborgare, samhälle och näringsliv. Vi kallar det innovativt socialt entreprenörskap. Allt för att skapa möjlighet till tillväxt och trygghet i företag och människor.

 

Socialt entreprenörskap är innovativa lösningar på samhällsproblem baserade på affärsmässigt sunda metoder.

 

Vision

Vi skapar förtroende och trygghet som gör avtryck i samhället.

 

Övergripande mål

Vi skapar värde för våra uppdragsgivare, genom att identifiera bakomliggande faktorer och påverka dessa istället för att enbart lösa uppenbara symtom.

 

Värdegrund

Cubsec värdegrund utgörs av tre grundläggande ledord; engagerad, öppen och innovativ.

Ledord som vi vill att våra uppdragsgivare och samhället skall förknippas oss med.

Vår värdegrund är vår styrka som får oss att lyckas i stort och smått varje dag.

 

Engagerad

Vi är engagerade, vi ser inte det omöjliga, vi litar till att den inre kraften att kunna göra skillnad för uppdragsgivare, kollegor och medmänniskor.

 

Öppen

Vi är öppna och redo att möta nya sanningar så som dom är, vi skall dela med oss och kommunicera det vi ser kan förändras och förbättras.

 

Innovativ

Vi är innovativa, alltid hungriga att söka efter okonventionella lösningar som skapar värde för uppdragsgivaren och samhället.

 

Auktorisation
Lagstiftaren och myndigheterna ställer hårda krav på företag som skall bedriva bevakning. Cubsec är av länsstyrelsen auktoriserat att bedriva bevakningsverksamhet i hela Sverige.