Miljö och kvalitéCubsec arbetar utefter ett kombinerat Ledningssystem som omfattar båda miljö och kvalité. Vårt ledningssystem är certifierat enligt miljö ISO 14001 och för kvalité ISO 9001. Cubsec är även certifierad enligt SSF 1063 ”Certifierat Bevakningsföretag”.

Mer om vårt miljöarbete
Vi på Cubsec vill att alla människor skall kunna fortsätta att njuta av vår natur. Cubsec kan genom att göra aktiva val för miljön bidra med att minska vår negativa miljöpåverkan. Vi anser att det är viktigare att sätta upp realistiska miljömål som kan uppnås och hållas, i stället för att sätta mål långt över företagets möjlighet. För ett bevakningsföretag är fordon det som har störst negativ inverkan på miljön. Vi jobbar i tre steg med att förbättra och minska våra utsläpp. 

Vi skall i så stor utsträckning som möjligt sträva efter att välja miljöfordon där det är praktiskt eller tekniskt möjligt.


Vi skall i de fall vi inte kan välja miljöfordon av praktiska eller tekniska skäl välja fordon med partikelfilter eller annan teknik som innebär minskade utsläpp.

Vi skall se till att minst 90% av våra medarbetare som framför fordon i tjänsten skall ha genomgått utbildning i Ecodriving. Små förändringar i körsätt och val av färdvägar kan ge stora vinster för miljön.

Mer om vår företagspolicy för kvalité och miljö
Vi skapar bevakningstjänster av högsta klass genom att: 

 

- Överträffa kundernas förväntningar på säkerhet, trygghet och personligt bemötande

- Ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet

- Förebygga risker och föroreningar

- Minska vår miljöbelastning vid transporter och ute i kundernas verksamheter

- Alla medarbetare ska utvecklas så att de är en del av vår värdegrund

- Kompetensutveckla våra medarbetares yrkeskunskaper

- Uppfylla lagar och andra krav

 

ISO_9001  ISO_14001  SSF_1063
Certifikat ISO 9001:2008 F1
Certifikat ISO 14000:2004 F1
Certifikat SSF 1063:2011 F1