Systematiskt brandskydd

Idag ställs det krav på att fastighetsägare lämnar in en skriftlig redogörelse för brandskyddet till kommunen. Nyttjanderättshavaren i fastigheten skall lämna de uppgifter som fastighetsägaren behöver för redogörelsen. Detta innebär ett stort egetansvar och för att säkerställa att kraven är uppfyllda genomförs SBA arbete kontinuerligt.

Vad är och betyder SBA?
SBA är en förkortning för Systematiskt brandskyddsarbete och det ligger lagkrav i LSO (lagen om skydd mot olyckor) på att detta bedrivs. Genom dokumentation, övning, planering, kontroller och uppföljning säkrar du brandskyddet i din verksamhet.

Många gånger kan arbetet med SBA vara tidskrävande och komplicerat. Genom erfarenhet och kunniga medarbetare erbjuder vi på Cubsec hjälp med att få brandskyddet att uppfylla de krav som är ställda.

Cubsec erbjuder följande tjänster och produkter:

Brandskyddsarbete
Läs mer om detta här.

Riskinventering och riskanalys
Läs mer om riskanalys här.

Utbildning och övning
Att utbilda sin personal för att öka förståelse och skapa ett säkerhetstänk gällande brandskydd är en viktig del i brandskyddsarbetet. Övning är något som ska göras med jämna mellanrum för att hålla kunskapen levande och för att undvika paniksituationer.

Relaterade branscher:

Bygg och anläggning
Kontor och industri
Fastighetsförvaltning
Bostadsrättsföreningar
Butik och handel
Myndighet och förvaltning
Infrastruktur och försvar
Hälso- och sjukvård
Utbildning och skola
Kollektivtrafik
Sjöfart
Luftfart
Logistik och distribution
Hotell och turism
Evenemang