Riskanalys

Riskanalys är en metod för att identifiera och värdera risker och hot i verksamheten. En riskanalys bygger inte på enbart en metod utan är oerhört flexibel och utgår efter verksamhetens art och därefter väljs en passande modell.

Hur fungerar verktyget?
Analysens resultat sammanställs i ett dokument och gås sedan igenom för att åtgärda de risker och hot i verksamheten som anses särskilt riskfyllda. Riskanalysen vidgar ofta våra vyer och får oss att få upp ögonen för vilka risker och hot som ligger emot oss. Det är viktigt att veta att en riskanalys är ett levande dokument som kontinuerligt skall revideras för att alltid hålla en hög säkerhetsnivå.

Cubsec har flera medarbetare vilka innehar en bred utbildning och stor erfarenhet i ämnet. Vi säkrar själva vår verksamhet genom kontinuerligt riskanalysarbete.

Relaterade branscher:

Kontor och industri
Fastighetsförvaltning
Butik och handel
Myndighet och förvaltning
Infrastruktur och försvar
Hälso- och sjukvård
Utbildning och skola
Kollektivtrafik
Sjöfart
Luftfart
Logistik och distribution
Hotell och turism
Evenemang