Hotell och turism

Hotell- och turismbranchen är en servicebransch där det handlar om att leverera en upplevelse. Säkerheten är oerhört viktig men får inte gå ut över besökarnas helhetsupplevelse. Cubsec har flera års erfarenhet av att verka inom denna bransch och har medarbetare med känsla för service. Oavsett storlek på den interna säkerhetsorganisationen kan det i många fall vara svårt att täcka upp alla delar, vi arbetar tillsammans med kunden för att uppnå en helhetslösning.

Cubsec skyddar byggnader, medarbetare och gäster med såväl teknisk som fysisk bevakning. Vi välkomnar gästerna i lobbyn, upprätthåller allmänordning, agerar nattportier, går brandronder, utför provköp, utför riskanalys och sätter samman SBA dokumentation bara för att nämna några av de tjänster anpassade för denna sektor.

Här följer ett urval av tjänster:

Nattportier
Ordningsvakt
Provköp
Uppmärksamhetskontroll
Utpasseringskontroll
Leveranskontroll
Rondbevakning
Företagslarm
Kameraövervakning
Personlarm
Larmutryckning
Fastighetsjour
Åtgärdsjour
Parkeringsövervakning
Parkeringsservice
Riskanalys
SBA
Utbildning