Logistik och distribution

Inom logistik och distributionsbranchen är det ofta många olika aktörer och flera led. Detta öppnar upp möjligheter för att något ska fallera. Att ha full kontroll över hela logistikkedjan är många gånger oerhört svårt. Genom exempelvis godskontroller, spårningsutrustning och bevakning kan risken för att något oönskat ska inträffa kraftigt reduceras.

Cubsec kan i samband med samarbetspartners erbjuda skräddarsydda lösningar för att säkra upp logistikkedjan från packning till leverans. Vi sitter i receptionen på större speditionsföretag, utför utpasseringskontroll, utför riskanalys, utför leveranskontroll och sätter samman SBA dokumentation bara för att nämna några av de tjänster anpassade för denna sektor.

Här följer ett urval av tjänster:

Rondbevakning
Objektsbevakning
Receptionist
Utpasseringskontroll
Leveranskontroll
Företagslarm
Kameraövervakning
Personlarm
Larmutryckning
Åtgärdsjour
Personskydd
Riskanalys
SBA
Utbildning