Luftfart

På en flygplats finns flera olika riskområden, vi på Cubsec är väl medvetna om dessa och har en rad olika lösningar för att säkra luftfart. Lagen om luftfartsskydd och andra regelverk måste tillgodoses och följas.  Detta ställer i sin tur krav på säkerhetsleverantörens kompetens, vi på Cubsec är väl insatta i gällande regelverk. Vi bygger tillsammans med beställaren upp den säkerhetsorganisation som krävs för att säkra tillgänglighet och drift.

Cubsec skyddar flygplatsområden, flygplan och medarbetare med såväl teknisk som fysisk bevakning . Vi levererar skyddsvakter till flygplatser, övervakar kameror från bevakningscentralen, kontrollerar fordon vid grinden, utför säkerhetskontroll och röntgar bagage bara för att nämna några av de tjänster anpassade för denna sektor.

Här följer ett urval av tjänster:

Rondbevakning
Objektsbevakning
Skyddsvakt
Företagslarm
Kameraövervakning
Personlarm
Larmutryckning
Åtgärdsjour
Personskydd
Riskanalys
SBA
Utbildning