Sjöfart

I en hamn finns det flera olika riskområden, vi på Cubsec har en rad olika lösningar för att säkra sjöfart. Lagen om hamn-, sjöfartsskydd och regelverk som ISPS måste tillgodoses och följas.  Detta ställer i sin tur krav på säkerhetsleverantörens kompetens, vi på Cubsec är väl insatta i gällande regelverk. Vi bygger tillsammans med beställaren upp den säkerhetsorganisation som krävs för att säkra tillgänglighet och drift.

Cubsec skyddar hamnområden, fartyg och medarbetare med såväl teknisk som fysisk bevakning. Vi levererar skyddsvakter till hamnområden, sitter i porten, kontrollerar lastbärare, undersöker gods, röntgar bagage, utför övervakning med förordnade sjöfart- och hamnkontrollanter bara för att nämna några av de tjänster anpassade för denna sektor.

Här följer ett urval av tjänster:

Rondbevakning
Objektsbevakning
Skyddsvakt
Företagslarm
Kameraövervakning
Personlarm
Larmutryckning
Åtgärdsjour
Personskydd
Riskanalys
SBA
Utbildning