Kollektivtrafik

Vikten av säkerhet är stor inom kollektivtrafiken men balansen är hårfin mellan säkerhet och service. Kollektivtrafiken är en publik miljö där servicekänsla hos all personal krävs. Vi på Cubsec är väl medvetna om behovet av hög service där säkerheten alltid kommer i första rummet.

Cubsec skyddar byggnader, fordon, resande och medarbetare med såväl teknisk som fysisk bevakning. Vi utför ordningshållning, kontrollerar färdbevis, visar vägen, informerar, bevakar depåer, genomför provköp hos ombud för kollektivtrafik och sätter samman SBA dokumentation bara för att nämna några av de tjänster anpassade för denna sektor.

Här följer ett urval av tjänster:

Ordningsvakt
Färdbeviskontroll
Provköp
Rondbevakning
Objektsbevakning
Trygghetsvärdar
Företagslarm
Kameraövervakning
Personlarm
Larmutryckning
Åtgärdsjour
Riskanalys
SBA
Utbildning

kollektivtrafik