Utbildning och skola

Säkerhetstänkandet har fått en allt större plats inom utbildningssektorn under de senaste åren. Vi på Cubsec har sedan flera år kunder inom både statlig, kommunal och privat driven utbildning. Kunden letar ofta efter en helhetslösning där alla aspekter av säkerheten tillgodoses.

Cubsec skyddar byggnader och personer med såväl teknisk som fysisk bevakning. Vi skapar trygghet igenom våra skolvärdar, rycker på larm, låser, släcker, lagar trasiga rutor, utför riskanalys och utför rondbevakning bara för att nämna några av de tjänster anpassade för denna sektor

Här följer ett urval av tjänster:

Rondbevakning
Objektsbevakning
Receptionist
Ordningsvakt
Företagslarm
Kameraövervakning
Personlarm
Larmutryckning
Åtgärdsjour
Skolvärdar
Personskydd
Riskanalys
SBA
Utbildning