Hälso- och sjukvård

Inom hälso- och sjukvården finns ett stort antal viktiga verksamheter som kräver flexibla lösningar. Ofta handlar de om att kombinera säkerhet och service för att uppnå ett gott resultat. Vi utgår från varje verksamhets speciella förutsättningar där både tillgänglighet för patienten och säkerheten för personalen kan tillgodoses.

Cubsec skyddar byggnader och personer med såväl teknisk som fysisk bevakning. Vi upprätthåller allmänordning, tar emot brådskande transporter, stöttar personalen, förebygger stölder, skyddar hotade personer, rycker på larm och sätter samman SBA dokumentation bara för att nämna några av de tjänster anpassade för denna sektor.

Här följer ett urval av tjänster:

Ordningsvakt
Objektsbevakning
Receptionist
Rondbevakning
Företagslarm
Kameraövervakning
Personlarm
Larmutryckning
Åtgärdsjour
Personskydd
Riskanalys
SBA
Utbildning