Infrastruktur och försvar

Samhällsviktiga anläggningar kräver oftast en extra hög säkerhet. Uppdrag av känslig natur kräver hög nivå av sekretess, något som vi på Cubsec har stor erfarenhet av.

Cubsec skyddar olika typer av samhällsviktiga anläggningar mot sabotage, spionage och terrorism. Vi sitter i receptionen vid större anläggningar, övervakar kameror från bevakningscentralen, kontrollerar fordon vid grinden, står i säkerhetskontrollen och utför ronder inom skyddsobjektet för att nämna några av de tjänster anpassade för denna sektor.

Här följer ett urval av tjänster:

Skyddsvakt
Objektsbevakning
Receptionist
Rondbevakning
Företagslarm
Kameraövervakning
Personlarm
Larmutryckning
Åtgärdsjour
Personskydd
Riskanalys
SBA
Utbildning
skerhetskontroll