Bostadsrättsförening

Bostaden är för många en viktig plats där man skall kunna känna sig trygga och säker. Genom att hålla en hög säkerhetsnivå i bostadsrättsföreningen ökar trygghetskänslan, vilket i sin tur även påverkar bostadens värde. Flera av våra tjänster syftar enbart till att öka servicen för de boende och då särskilt på tider då ordinarie fastighetsskötare inte finns i tjänst.

Cubsec skyddar bostadsfastigheter med såväl teknisk som fysisk bevakning. Vi levererar trygghetstjänster, utför störnings- och fastighetsjour, sätter samman SBA dokumentation och hjälper till med parkeringsövervakning bara för att nämna några av de tjänster anpassade för denna sektor.

Här följer ett urval av tjänster:

Rondbevakning
Kameraövervakning
Störningsjour
Fastighetsjour
Åtgärdsjour
Trygghetsvärdar
Parkeringsövervakning
Parkeringsservice
SBA