Kontor och industri

Kontor
Säkerheten för personal, inventarier och byggander skall vara hög utan att gå ut över tillgänglighet. Att upprätthålla en hög inbrottssäkerhet , brandsäkerhet, IT-säkerhet, informationssäkerhet och arbetsmiljösäkerhet kan vara svårt. Att dessutom upprätthålla detta nattetid är många gånger ännu svårare.

Industri
En industri är många gånger svår att säkra upp eftersom funktionaliteten i arbetsplatsen skall finnas. Riskerna är många och konsekvensen av att något inträffar kan vara förödande. Vi tar ett helhetsgrepp om säkerheten och får teknik och människa att samspela.

Cubsec skyddar byggnader, maskiner, material och medarbetare med både teknisk och fysisk bevakning. Vi rycker på larm, låser, släcker, kontrollera ID-handlingar, sitter i receptionen, utför brandronder, genomför utpasseringskontroll, skapar en personskyddsplan för ledningen, utför riskanalys och sätter samman SBA dokumentation bara för att nämna några av de tjänster anpassade för denna sektor.

Här följer ett urval av tjänster:

Rondbevakning
Objektsbevakning
Receptionist
Brandskyddsarbete

Företagslarm
Kameraövervakning

Personlarm
Larmutryckning
Åtgärdsjour
Utpasseringskontroll

Leveranskontroll
Personskydd
Riskanalys

SBA
Utbildning