Fastighetsförvaltning

Fastigheter utgörs av stora värden och kräver flera olilka typer av säkerhetslösningar. I många fall finns även hyresgäster vars behov måste tillgodoses i olika former. Cubsecs tjänster för fastighetbranschen inriktar sig på lika delar bevakning som service för att skapa attraktiva hyresobjekt.

Cubsec skyddar byggnader med såväl teknisk som fysisk bevakning. Vi sitter i receptionen på större kontorskomplex, utför störningsjour, lagar droppande kranar, utför riskanalys, sätter samman SBA dokumentation och hjälper till med parkeringsövervakning bara för att nämna några av de tjänster anpassade för denna sektor.

Här följer ett urval av tjänster:

Rondbevakning
Objektsbevakning
Receptionist
Brandskyddsarbete
Företagslarm
Kameraövervakning
Personlarm
Larmutryckning
Störningsjour
Fastighetsjour
Åtgärdsjour
Trygghetsvärdar
Parkeringsövervakning
Parkeringsservice
Riskanalys
SBA
Utbildning