Bygg och anläggning

Byggarbetsplatsen är hela tiden i en förändringsfas och har många gånger speciella säkerhetsbehov. Eftersom arbetsplatsen kan se annorlunda ut från vecka till vecka är det svårt att upprätthålla en hög säkerhetsnivå. Genom att anlita ett bevakningsföretag kan säkerheten fungera utan att det går ut över arbetet.

Cubsec skyddar maskiner, byggnader och material med både teknisk och fysisk bevakning. Vi kontrollerar leveranser, utför riskanalys, sätter samman SBA dokumentation och hjälper till med projektering av parkeringsytor bara för att nämna några av de tjänster anpassade för denna sektor.

Här följer ett urval av tjänster:

Rondbevakning
Objektsbevakning

Brandskyddsarbete
Företagslarm
Kameraövervakning
Larmutryckning
Fastighetsjour
Åtgärdsjour

Utpasseringskontroll
Leveranskontroll
Parkeringsservice

SBA
Utbildning