Väktarens rollVad är en väktare?
Cubsec förfogar över en rad olika typer av väktare och säkerhetspersonal. Nedan beskrivs deras olika roller i det dagliga säkerhetsarbetet.

Väktare
Väktarens främsta uppgift är att förebygga, upptäcka och avvärja skada på person eller egendom. Väktare har ett förstärkt rättsskydd. Har rättighet att gripa brottsling på bar gärning eller flyende fot, som begår brott varpå fängelse kan följa. Har dessutom rätt att gripa efterlysta personer. Väktaren uppträder oftast uniformerad, men kan i vissa sammanhang även uppträda civilt. En väktare har även i vissa fall rätt att bära/använda sig av handfängsel och batong.

Ordningsvakt
En ordningsvakt är en väktare som har en speciell utbildning och är av polisen förordnad att på viss plats upprätthålla ordningen. På denna plats har ordningsvakten förutom väktarens rätt att gripa på bar gärning, även rätt att avvisa, avlägsna och omhändertaga störande och berusade personer. En ordningsvakt har även i vissa fall rätt att bära/använda sig av handfängsel och batong.

Skyddsvakt
Vissa företag och objekt kan bli klassade som viktiga för rikets säkerhet. Vid dessa kan det behövas skyddsvakter. Dessa har en tilläggsutbildning och är förordnade med betydligt större befogenheter. Det krävs att objektet är klassat som skyddsobjekt för att få använda sig av skyddsvakter. En skyddsvakt har även i vissa fall rätt att bära/använda sig av handfängsel, tjänstevapen och batong. 

Personskyddsväktare
Bevakningsföretag med särskild auktorisation får bedriva personskydd med godkänd och särskilt utbildad personal. Det ställs höga krav på lämplighet på de väktare som rekryteras till personskyddstjänst. En personskyddsväktare har till uppgift att skydda en hotad person mot angrepp. En personskyddsväktare har även i vissa fall rätt att bära/använda sig av handfängsel, tjänstevapen och batong.

Hundförare
Efter en vidareutbildning av väktare till hundförare har väktaren, som med en av polisen godkänd hund, genomfört och godkänts i ett årligt prov, rätt att medföra den godkända hunden i tjänst för sitt egna skydd. I övrigt gäller samma lagskydd som väktarens.