Objektsbevakning

På de bevakningsobjekt där säkerhetsbehovet är konstant är stationär bevakning att föredra.

En stationärtjänst syftar till att fungera som spindeln i nätet i det dagliga säkerhetsarbetet.

Exempel på uppgifter som väktaren ansvarar för kan vara in- och utpasseringskontroller, tillträdeskontroll, telefoni, post- eller fastighetsservice.

Obektsbevakning kan i vissa fall utföras med ordningsvakter eller skyddsvakter.

Relaterade branscher:

Bygg och anläggning
Kontor och industri
Fastighetsförvaltning
Myndighet och förvaltning
Infrastruktur och försvar
Hälso- och sjukvård
Utbildning och skola
Kollektivtrafik
Sjöfart
Luftfart
Logistik och distribution
Evenemang

stationrbevakning