Brandskyddsarbete

Cubsec erbjuder väktare som har genomgått kursen ”heta arbeten” vilket innebär en gedigen utbildning i brandskydd.

Våra väktare används som säkerhetsvakter vid exempelvis svetsning, lödning eller skärning.

Enligt gällande försäkringsnormer är det ett krav att en certifierad säkerhetsvakt skall finnas på plats vid 
arbeten som utförs med metoder som kan orsaka brand.

Relaterade branscher:

Bygg och anläggning
Kontor och industri
Fastighetsförvaltning

brandvakt