Receptionstjänster

Cubsec's receptionister utgörs av speciellt utbildad och utvald väktare som i sitt arbete kombinerar säkerhet och service på bästa sätt. Receptionisten ökar den upplevda servicen för besökaren samtidigt som krav på sekretess och säkerhet tillgodoses.

Utbildning sker i nära samarbete med beställaren utefter företagets behov och företagskultur.

Några av de arbetsuppgifter som utförs av våra receptionister: 

- Besöksmottagning
- Inpasseringskontroll
- Växeltjänst
- Service och kontorsgöromål
- Allmän informationsservice  
- Nyckelhantering
- Övervakning av bevakningskameror

Relaterade brancher:

Kontor och industri
Fastighetsförvaltning
Myndighet och förvaltning
Infrastruktur och försvar
Hälso- och sjukvård
Utbildning och skola
Logistik och distribution

receptionist