Utbildning

Cubsec erbjuder flera olika utbildningar inom handelssektorn. I vårt utbud återfinns utbildningar för att minska internt- och externt svinn och hur man bör agera vid rån, hot eller överfall. Cubsec tillhandahåller även utbildning i första hjälpen samt Hjärt och Lungräddning.

Att utbilda personalen är ofta ett bra sätt att öka engagemanget och säkerhetstänkandet på ett företag.

Relaterade branscher:

Bygg och anläggning
Kontor och industri
Fastighetsförvaltning
Butik och handel
Myndighet och förvaltning
Infrastruktur och försvar
Hälso- och sjukvård
Utbildning och skola
Kollektivtrafik
Sjöfart
Luftfart
Logistik och distribution
Hotell och turism
Evenemang

utbildning