Personskydd

Cubsec Bevakning erbjuder en rad olika kvalificerade person-skyddstjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Inom Cubsec arbetar med att identifiera, förebygga och hantera hot. Vi förstår balansen mellan skydd, affärer och privatliv, eller “Business as Usual” som vi valt att kalla vårt arbete.

På vår temasajt livvaktskydd.se har vi samlat information om personlig säkerhet, du kan läsa mer om hur vi arbetar.

Vi kan garantera våra kunder en snabb inställelsetid, dygnet runt, i händelse av ett akut läge. Arbete utförs i nära samarbete med polis och andra myndigheter.

Mer om personlig säkerhet
Allt vårt arbete utgår från en riskanalys som i sin tur styr hur skyddet utformas runt skyddspersonen. Skyddet kan ligga vilande och aktiveras om behov uppstår.

Cubsec´s personskyddsgrupp har stor erfarenhet av att skydda representanter från näringsliv och andra organisationer.


Några av de personskyddstjänster som vi erbjuder:

- Personskyddsjour
- Personligt livvaktskydd
- Riskanalys och hotbildsbedömning
- Reseskydd och omvärldsbevakning
- Teknisk undersökning
- Säkerhet kring bolagsstämmor
- Säkerhet kring konferenser
- Utbildning

För att Cubsec skall kunna åta sig uppdraget att skydda enskilda personer krävs att hotet är polisanmält eller kommer genom polisens rekommendation och att den hotade har en organisation som står bakom (företag, myndighet etc).

Endast i undantagsfall och efter noggrann bedömning utförs skydd av enskilda privatpersoner.
Cubsec måste ges möjlighet att få ta del av hela hotbilden på förhand för att kunna bedöma om omständigheterna i övrigt är
legala och legitima.

Relaterade branscher:

Kontor och industri
Infrastruktur och försvar
Hälso- och sjukvård
Utbildning och skola
Sjöfart
Luftfart
personskyddsvktare