Skolvärdar

Cubsec´s skolvärdar jobbar med att skapa trygghet  i grundskolor och på gymnasium. Mycket av arbetet går ut på att stödja eleverna och igenom sin närvaro bidra till ökad arbetsro.

Skolvärdar leder ofta till ökad trivsel bland både lärare och elever. Samtidigt som de minskar kostnader för skadegörelse och klotter.

Våra skolvärdar har goda kunskap i hur man förebygger mobbing och drogproblem. Arbete utförs i nära samarbete med beställaren, skolhälsovården och socialtjänst.

Relaterade branscher:

Utbildning och skola

skolvrdar