Trygghetsvärdar

Cubsec´s trygghetsvärdar jobbar med att skapa trygghet och gemenskap i de områden de verkar i. Mycket av arbetet innebär kontaktskapande med fokus på ungdomar i varierande åldrar.

Arbetet utförs i nära samarbete med beställaren, intresseorganisationer, försäkringsbolag, räddningstjänst, polis och socialtjänst.

Trygghetsgruppens arbete leder ofta till högre boendeindex och bättre trivsel samtidigt som de minskar kostnader för skadegörelse och klotter.

Relaterade branscher:

Fastighetsförvaltning
Bostadsrättsföreningar
Myndighet och förvaltning
Kollektivtrafik

trygghetsvrdar