Utpasseringskontroll
Utpasseringskontroll utförs av handplockade väktare med tanke på uppdragets känsliga natur.

Kontrollen utförs oanmäld och genomförs i direkt anslutning till personalutgång. De anställda ges möjlighet att visa upp väska eller liknande, samt redogöra och styrka eventuella personalinköp med kvitton eller utförselbevis.

Cubsecs personal lägger stor vikt vid att utföra tjänsten på ett trevligt och omdömesgillt sätt. Allt för att inte personalen skall känna obehag i samband med kontrollen.

Relaterade branscher:

Bygg och anläggning
Kontor och industri
Butik och handel
Logistik och distribution
Hotell och turism

utpasseringskontroll