Leveranskontroll

Leveranskontroll utförs slumpvis vid varuintag och lastbryggor. Många företag tar emot stora mängder gods varje dag. På många ställen har leverantören även ansvar för returer av varor. Detta ger tyvärr utrymme för brottsligt beteende.

Väktarens uppgift är att kontrollera godset mot följesedlar och se till att varorna levererats i oskadat skick.

Relaterade branscher:

Bygg och anläggning
Kontor och industri
Butik och handel
Logistik och distribution
Hotell och turism

leveranskontroll