Uppmärksamhetskontroll

Vid en uppmärksamhetskontroll undersöks den anställdes priskunskap, servicenivå och framförallt uppmärksamhet. Kontrollerna anpassas för kundens förutsättningar och kontrollbehov.

Kontrollen utförs av civila väktare som väl synligt lämnar kvar varor i kundvagnen, medan köpet av de redovisade varorna slutförs. Genom denna kontroll kan man på kort tid mäta hur mycket varor som lämnar eller försvinner från företaget utan att registreras i företagets kassasystem.

Relaterade branscher:

Butik och handel
Hotell och turism

uppmrksamhetskontroll