Provköp

Provköp utförs av minst två civilklädda väktare. En av väktarna har som uppgift att genomföra ett inköp. Den andra väktaren kontrollerar att kassören registrerar rätt belopp och hanterar betalningen i enlighet med företagets kassarutiner.

Kontrollerna kan genomföras slumpvis eller vid behov, till exempel i samband med ofullständiga kassarapporter. Provköp är ett mycket effektivt sätt att motverka interna stölder.

Relaterade branscher:

Butik och handel
Kollektivtrafik
Hotell och turism

provkp